A CASA

Fiscaal en juridisch advies

3% REGELING BIJ VERKOOP

Per 1 januari 2007 is de belastingregeling voor de verkoop van onroerend goed van niet-ingezetenen gewijzigd. Tot die datum moest de niet-resident bij verkoop 5% van de escrituraprijs aan de Spaanse belastingdienst afdragen. Met ingang van 1 januari 2007 is dat teruggebracht tot 3%.

De regeling is behoorlijk ingewikkeld. Wij geven hier een sterk vereenvoudigde uiteenzetting.

De winst die gemaakt wordt bij de verkoop van onroerend goed (huis, appartement, grond) is, zowel voor een resident als een niet resident, belast. Residente bewoners dienen de winst bij hun jaarlijks aangifte van de IRPF aan te geven. Voor niet residente eigenaren is er een aparte regeling, de z.g. 3% inhouding.

Bij verkoop van onroerend goed (huis of grond) door een NIET-resident, dient deze 3% van de officiële verkoopprijs te betalen aan Hacienda (de Spaanse belastingdienst). Deze belasting is een voorheffing over de werkelijk te betalen belasting. De afdrachtplicht van deze 3% berust bij de KOPER van het onroerend goed.

Na afdracht van deze 3% dient de niet residente VERKOPER aangifte te doen van zijn WERKELIJKE winst bij de verkoop van het onroerend goed. Deze winst wordt vervolgens met 18% belast (was tot 1 januari 2007 35%), In bepaalde gevallen is terugvordering van (een deel van) de 3% mogelijk.


In het verleden waren bepaalde categorieën eigenaren, die reeds vele jaren eigenaar waren van het onroerend goed, vrijgesteld van de 3% inhouding en de winstbelasting. Deze regeling is per 1 januari 2007 afgeschaft.

 

 

 

Welcome

Recent Photos