A CASA

Fiscaal en juridisch advies

ZIN EN ONZIN OVER BELASTINGEN

  • ZIN: Iedereen die in Spanje een woning bezit, resident of niet-resident, moet in Spanje belasting betalen.
  • ONZIN: de 3% inhouding bij verkoop ontslaat u van de verplichting om als niet-resident aangifte te doen voor de inkomsten- en vermogensbelasting. De 3% regeling heeft specifiek betrekking op de winst die niet-residenten maken bij verkoop van hun woning en niets met de reguliere heffing van vermogens- en inkomstenbelasting.
  • ONZIN: als u resident bent en uw inkomen is lager dan € 20.000, hoeft u in Spanje geen belasting te betalen.
  • ZIN: Sommige pensioenen (zoals bv. van het ABP) blijven in Nederland belast, óók als u resident in Spanje woont.
  • ONZIN: "ik hoef geen aangifte te doen, want mijn inkomen is zo laag, dat ik daar geen belasting over hoef te betalen." Aangifte moet iedere resident doen, tenzij u het gehele jaar in loondienst bent geweest bij één werkgever en u geen bijzondere aftrekposten heeft (hypotheek, invaliditeit). Natuurlijk kan de aangifte op 0 uitkomen, maar dat ontslaat u niet van de verplichting hem in te dienen.
  • ONZIN: "Ik kan de ingehouden 3% terugvorderen, want ik investeer de winst in een ander huis in Spanje". Niet ingezetenen kunnen om deze reden NOOIT de ingehouden 3% terugvragen. Deze regeling bestaat wel, maar geldt alleen voor de woning die als hoofdverblijf dient. Niet-residenten hebben hun hoofdverblijf per definitie NIET in Spanje.
  • ONZIN: "Ik hoef in Spanje geen belasting te betalen, want ik heb een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Nederland." Arbeidsongeschikten kunnen inderdaad in Spanje in een lager belastingtarief vallen, maar hiervoor is het niet voldoende, dat u een uitkering van bv. de UWV ontvangt. De Spaanse belastingdienst eist specifieke verklaringen van Spaanse instanties m.b.t. uw mate van arbeidsongeschiktheid, voordat u hier gebruik van kunt maken.
  • ONZIN: "Ik hoef geen aangifte in Spanje te doen, want ik betaal mijn belasting in Nederland." Zowel residenten als niet-residenten moeten aangifte doen in Spanje. Als u in Nederland VERPLICHT bent belasting te betalen, dan kunt u op grond van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting die Nederlandse belasting in mindering brengen op de Spaanse belasting.
  • ONZIN: "Loonheffing is belasting en kan dus in mindering gebracht worden van de Spaanse belasting". Helaas is de Nederlandse regeling m.b.t. de loonheffing erg onduidelijk voor Nederlanders in het buitenland. De loonheffing bestaat uit een deel belasting en een deel sociale premies. Dit komt vaak op uw jaaropgave niet tot uiting. Formeel is alleen het deel belasting aftrekbaar van de Spaanse belasting.

Terug naar "Belastingen in Spanje"

 

 

 

Welcome

Recent Photos