A CASA

Fiscaal en juridisch advies

BOEDELSCHEIDINGEN

Het komt regelmatig voor dat meerdere personen eigenaar zijn van onroerend goed in Spanje. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een woning met één of meerdere vrienden hebt aangekocht, na een echtscheiding, of als u als ongehuwd samenwonende gezamenlijk een huis heeft gekocht.


Uiteraard gebeurt het ook vaak, dat zo´n vorm van gemeenschappelijke eigendom op een bepaald moment niet meer gewenst is en dat de gemeenschappelijke eigendom moet worden ontbonden en slechts één van de oorspronkelijke eigenaren de gehele eigendom van de woning verwerft. De verdeling van gemeenschappelijke goederen wordt "boedelscheiding" genoemd.


Het verdelen van een gemeenschappelijke woning heeft allerlei juridische en fiscale gevolgen. De verdeling moet plaatsvinden in een akte die ten overstaan van de notaris moet worden gepasseerd, er is een (gereduceerd) tarief van overdrachtsbelasting verschuldigd en de akte moet worden ingeschreven in het Eigendomsregister. 

 

Welcome

Recent Photos