A CASA

Fiscaal en juridisch advies

HOE OVERLEEF IK DE SPAANSE BUREAUCRATIE?

Denk er niet te makkelijk over. Vermenigvuldig de tijd die u denkt dat iets gaat kosten met 6 en u komt in de buurt. Maar als iets toch snel en eenvoudig verloopt, beschouw dat dan als een kadootje!

Verwacht niet dat de Spanjaard Engels spreekt. Mensen die boven een bepaalde leeftijd zijn, hebben nooit Engels geleerd op school. Jongeren kunnen meestal wel Engels lezen, maar zij spreken de taal slecht.

Onthou dat de eerste de beste ambtenaar waar u mee geconfronteerd wordt, NIET degene is die de belangrijke besluiten neemt, ook al gedraagt hij/zij zich daar wel naar.

Laat u niet intimideren, het is veelal komedie en het uitvoeren van opdrachten van hogerhand. De gemiddelde ambtenaar heeft geen diepgaande kennis van de wet noch begrijpt hij/zij de details, maar zal dat beslist niet aan u toegeven.

Blijf kalm, het heeft geen enkele zin om uw geduld te verliezen. Als u een probleem heeft, blijf dan beleefd aandringen. Zelfs als u slecht Spaans spreekt, kunt u nog zeggen: "Lo siento, no entiendo" en blijf uw vraag herhalen. Men zal alles in het werk stellen om van u af te komen, maar lukt dit niet, dan zal men iemand erbij halen die of Engels spreekt of die iets kan doen om uw probleem op te lossen.

Wees u ervan bewust wanneer u met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Een bekende truc om van een lastig persoon af te komen, is hem of haar te verstaan te geven dat er bepaalde documenten ontbreken en dat de aanvraag pas in behandeling wordt genomen zodra de papierwinkel compleet is. Tegen de tijd dat u terug bent met de juiste papieren, zit er een andere ambtenaar achter het loket, die u vertelt dat die extra papieren helemaal niet nodig waren. Met andere woorden: de eerste ambtenaar heeft zijn doel bereikt, nl. van u af te zijn.

Als u niet verder komt met een bepaalde ambtenaar, ga dan weg en kom terug wanneer er een collega achter het loket zit. Wellicht heeft u dan meer geluk.

Zaken worden persoonlijk besproken, niet schriftelijk. Spanje kent een face-to-face-cultuur. Een beleefde of boze brief schrijven helpt niet, die komt onderop de stapel te liggen en wordt zelden beantwoord. Voor bepaalde klachten of bezwaren bestaan speciale formulieren, die verkrijgbaar zijn bij de gemeentehuizen en de politieposten. En dan zijn er nog de zgn. "Hojas de Reclamacion", dit zijn officiele genummerde klachtenformulieren. Deze formulieren moeten in behandeling genomen worden en beantwoord worden.

U kunt ook een vertaler meenemen en vragen om de persoon in kwestie te spreken te krijgen. Houd daarbij rekening met wachttijden!

Verwacht niet dat u geïnformeerd wordt over het verloop van procedures. Het is de bedoeling dat u daar zelf achter komt. Waar het gaat om belangrijke juridische besluiten, ontvangt u wel altijd een aangetekend schrijven.

Als u denkt dat u in Europa woont en dat daarom alle regels in alle Europese landen hetzelfde zijn, dan komt u bedrogen uit. Natuurlijk heeft u gelijk, maar de Europese Unie heeft geen machtsmiddelen om de individuele lidstaten haar eigen regels zonder meer op te leggen. Gebeurt dit wel, dan kunt u naar het Europees Hof stappen. Veel succes.

Doe op geen enkele wijze mee aan omkoping of corruptie.

Probeer te leven met dubbelzinnigheid. Nederlanders houden van duidelijkheid, de Spanjaarden van dubbelzinnigheid. Als je op je strepen staat, wordt je te verstaan gegeven wat de regels zijn. Ambtenaren zijn eraan gewend om zaken op een onofficiële manier te regelen. Als ze willen, slaan ze u met de regels om de oren, maar als u niet te moeilijk doet, zal het ze een zorg zijn.

Onthoud de uitdrukking "en tramites" of "pendiente". Dit betekent "in behandeling" en dit is voldoende bewijs dat eraan een aanvraag of verzoek gewerkt wordt, zelfs als dat nog niet gehonoreerd is. Bewaar daarom altijd kopieën van aanvragen, zodat u kunt aantonen dat iets "pendiente" is.

 

 

Welcome

Recent Photos