A CASA

Fiscaal en juridisch advies

RIJBEWIJS OMWISSELEN

Weliswaar is het tegenwoordig toegestaan om als resident met een Nederlands rijbewijs aan het verkeer in Spanje deel te nemen (met inachtneming van de regels m.b.t. een gezondheidsonderzoek), maar wij adviseren u toch met klem WEL uw rijbewijs om te wisselen voor een Spaans rijbewijs. De reden daarvoor is niet zozeer in Spanje als wel in Nederland gelegen.

Het afgeven van rijbewijzen is in Nederland voorbehouden aan gemeentes. Voor de verlenging (of vervanging bv. bij diefstal of verlies) dient men zich te vervoegen bij de gemeente waar men is ingeschreven. Voor niet in Nederland verblijvende Nederlanders was er tot 2002 bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer een speciale afdeling, waar men rijbewijzen kon vernieuwen of vervangen. Eind maart 2002 is deze mogelijkheid vervallen, omdat de Rijksdienst voor het Wegverkeer er van uit gaat dat een Nederlander die gevestigd is in een ander EU-land het rijbewijs in dat land moet vervangen of vernieuwen.

Dus: indien u resident bent in Spanje, dan dient u uw rijbewijs te verlengen bij de Spaanse autoriteiten. U ontvangt dan automatisch een SPAANS rijbewijs. Er bestaat geen mogelijkheid om uw Nederlandse rijbewijs te behouden nadat het verlopen is.

Indien u, om wat voor reden ook, als resident, uw Nederlandse rijbewijs kwijtraakt (door verlies of diefstal bv.), dan heeft u een probleem. Immers, in Nederland kunt u geen nieuw rijbewijs aanvragen, omdat dit alleen kan als u ingeschreven staat als inwoner van een gemeente. En u kunt ook geen rijbewijs aanvragen in Spanje, omdat u daarvoor uw geldige Nederlandse rijbewijs dient te overleggen.

Vandaar ons advies om, als resident in Spanje, TOCH uw Nederlandse rijbewijs om te wisselen voor een Spaans.

 

 

 

Welcome

Recent Photos