A CASA

Fiscaal en juridisch advies

ROOKGORDIJN OVER SPAANSE TESTAMENTEN

Er bereiken ons de laatste maanden nogal eens vragen over Spaanse testamenten, naar aanleiding van artikelen die verschijnen in plaatselijke media.

 

Laten wij om te beginnen over het volgende geen misverstand laten bestaan: veel adviesbureaus zijn er van op de hoogte, dat al veel mensen in Spanje een aanvullend Spaans testament hebben afgesloten en dat daar dan ook weinig nieuwe handel meer in zit. Door de waarde van reeds afgesloten testamenten in twijfel te trekken, probeert men verwarring te zaaien, ongetwijfeld met het doel klanten naar zich toe te trekken. Kenmerkend is, dat er alleen maar stellingen geponeerd worden die niet worden onderbouwd met argumenten. De materie is complex en voor buitenstaanders weinig toegankelijk en daardoor slaagt men er op die manier nogal eens in om mensen te laten geloven dat ze het fout hebben gedaan of hebben laten doen.

 

Wij kunnen u gerust stellen: de testamenten zoals die door u via A CASA zijn afgesloten, regelen uw zaken prima hier. Zij zijn opgemaakt met inachtneming van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands erfrecht, bevatten – voor zover noodzakelijk - een rechtskeuze voor het NL recht en plaatsen, voor zover van toepassing, de partner in een gunstige erfrechtelijke positie.

 

Als klap op de vuurpijl: wij sluiten niet sinds gisteren of vandaag testamenten af voor onze klanten maar doen dat al ruim tien jaar. In die tijd zijn er helaas ook een niet gering aantal van deze klanten overleden. In letterlijk AL deze overlijdensgevallen bleek het Spaanse testament een perfecte voorwaarde voor een snelle en bevredigende afhandeling van de nalatenschap en er is NIET ÉÉN ENKELE KEER sprake geweest van een conflict tussen een Nederlands en een Spaans testament. In de gevallen waarin er géén Spaans testament voorhanden was, waren er echter wel vaak problemen en probleempjes m.b.t. de door de Nederlandse notaris gehanteerde begrippen en formaliteiten. De praktijk heeft dus allang de waarde van de testamenten, zoals die door A CASA worden opgemaakt, bewezen.

 

Het staat ook al elders vermeld op deze website: er wordt veel onzin beweerd over testamenten en erfrecht. Met deze informatie hopen wij het rookgordijn voor u een tikje te hebben weggenomen. Uiteraard kunt u altijd bij ons terecht, als u nog specifieke vragen heeft over uw eigen situatie.

 

 

 

 
Het staat ook al elders vermeld op deze website: er wordt veel onzin beweerd over testamenten en erfrecht. Met deze informatie hopen wij het rookgordijn voor u een tikje te hebben weggenomen. Uiteraard kunt u altijd bij ons terecht, als u nog specifieke vragen heeft over uw eigen situatie.
 
Laten wij om te beginnen over het volgende geen misverstand laten bestaan: veel adviesbureaus zijn er van op de hoogte, dat al veel mensen in Spanje een aanvullend Spaans testament hebben afgesloten en dat daar dan ook weinig nieuwe handel meer in zit. Door de waarde van reeds afgesloten testamenten in twijfel te trekken, probeert men verwarring te zaaien, ongetwijfeld met het doel klanten naar zich toe te trekken. Kenmerkend is, dat er alleen maar stellingen geponeerd worden die niet worden onderbouwd met argumenten. De materie is complex en voor buitenstaanders weinig toegankelijk en daardoor slaagt men er op die manier nogal eens in om mensen te laten geloven dat ze het fout hebben gedaan of hebben laten doen.
Wij kunnen u gerust stellen: de testamenten zoals die door u via A CASA zijn afgesloten, regelen uw zaken prima hier. Zij zijn opgemaakt met inachtneming van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands erfrecht, bevatten – voor zover noodzakelijk - een rechtskeuze voor het NL recht en plaatsen, voor zover van toepassing, de partner in een gunstige erfrechtelijke positie.  
Als klap op de vuurpijl: wij sluiten niet sinds gisteren of vandaag testamenten af voor onze klanten maar doen dat al ruim tien jaar. In die tijd zijn er helaas ook een niet gering aantal van deze klanten overleden. In letterlijk AL deze overlijdensgevallen bleek het Spaanse testament een perfecte voorwaarde voor een snelle en bevredigende afhandeling van de nalatenschap en er is NIET ÉÉN ENKELE KEER sprake geweest van een conflict tussen een Nederlands en een Spaans testament. In de gevallen waarin er géén Spaans testament voorhanden was, waren er echter wel vaak problemen en probleempjes m.b.t. de door de Nederlandse notaris gehanteerde begrippen en formaliteiten. De praktijk heeft dus allang de waarde van de testamenten, zoals die door A CASA worden opgemaakt, bewezen.
Het staat ook al elders vermeld op deze website: er wordt veel onzin beweerd over testamenten en erfrecht. Met deze informatie hopen wij het rookgordijn voor u een tikje te hebben weggenomen. Uiteraard kunt u altijd bij ons terecht, als u nog specifieke vragen heeft over uw eigen situatie.
 

 

Welcome

Recent Photos