A CASA

Fiscaal en juridisch advies

TESTAMENTEN

Over testamenten wordt veel onzin verteld en geschreven.

  • Om te beginnen: het is NIET zo, dat de Spaanse staat uw bezit in beslag neemt wanneer u komt te overlijden en geen testament heeft gemaakt.
  • Als u het advies heeft gehad om een (beëdigde) vertaling te laten maken van uw Nederlandse of Belgische testament, leg dat advies dan zo snel mogelijk naast u neer. Dit is een kostbare en zinloze procedure, waarmee u geen enkel nuttig effect bereikt voor uw erfgenamen.
  • Hoewel dit vaak wordt beweerd, is het NIET zo, dat het Spaans erfrecht automatisch van toepassing is op uw erfenis. Het Spaanse recht zal zich bij een erfeniskwestie in beginsel richten naar het recht van de nationaliteit van de erflater.


TESTAMENTEN VOOR NIET-RESIDENTEN

Indien u als niet-resident komt te overlijden en er is GEEN testament (ook geen Nederlands) dan zullen uw erfgenamen veel moeite en kosten hebben om aan te tonen dat zij rechthebbenden zijn op uw erfenis.

Maar ook als u wél een Nederlands testament heeft, is het noodzakelijk een Spaans testament op te maken. Immers: een testament dat in het Nederlands is opgemaakt, heeft voor de Spaanse autoriteiten weinig waarde. Eerst zal dan in Nederland door een notaris een Verklaring van Erfrecht moeten worden opgemaakt. Dit zal beëdigd vertaald en geapostilleerd moeten worden.

Dat alles kunt u eenvoudig voorkomen door een Spaans testament op te stellen. Dit testament kan worden opgesteld als zogenaamd aanvullend testament, dat alleen betrekking heeft op bezittingen in Spanje.

Mocht u al een Spaans testament hebben, controleer dan of dit een z.g. rechtskeuze bevat (een clausule die uitdrukkelijk kiest voor het Nederlands erfrecht). Dit is absoluut noodzakelijk.

 

TESTAMENTEN VOOR RESIDENTEN 

Op 14 oktober 2009 werd een voorstel van de Europese Commissie gepubliceerd voor het creëren van een Europees reglement met betrekking tot de competentie, toepasselijke wetgeving, de erkenning en de uitvoering van beslissingen, de aanvaarding en uitvoering van openbare documenten m.b.t. erfopvolging en de creatie van een erfopvolgingsdocument.

Op 14 oktober 2009 werd een voorstel van de Europese Commissie gepubliceerd voor het creëren van een Europees reglement met betrekking tot de competentie, toepasselijke wetgeving, de erkenning en de uitvoering van beslissingen, de aanvaarding en uitvoering van openbare documenten m.b.t. erfopvolging en de creatie van een erfopvolgingsdocument.

De EU ministerraad aanvaardde het voorstel voor dit reglement op 7 juni 2012, dat op 4 juli 2012 werd aangenomen en uiteindelijk op 27 juli 2012 in het Officiële Journaal van de Europese Gemeenschap (OJEU) gepubliceerd.

Het bovenstaande houdt onder meer in dat, wanneer een Nederlander, die in Spanje zijn gebruikelijke woonplaats heeft (= Spaans resident is), komt te overlijden, het Spaanse erfrecht van toepassing is op de verdeling van zijn nalatenschap, tenzij er kan worden aangetoond dat hij een hechtere band met een andere Staat had  op het moment van overlijden. In de praktijk is dit een vaag en aanvechtbaar beginsel.

De andere mogelijkheid is, dat hij bij zijn leven een rechtskeuze heeft gemaakt voor het Nederlands erfrecht, hetgeen de Regeling toestaat. Deze rechtskeuze kan worden gemaakt in een (Spaans) testament. Indien in uw huidige testament die rechtskeuze ontbreekt, is daardoor de inhoud van het testament feitelijk niet uitvoerbaar, omdat het Spaans erfrecht, dat dan van toepassing zou zijn, verplicht de nalatenschap te verdelen onder bepaalde familieleden (broers, zusters, neven en nichten). Indien dit in strijd is met wat op dit moment de inhoud van uw Spaanse testament is, adviseren wij u opnieuw een Spaans testament op te stellen.
De andere mogelijkheid is, dat hij bij zijn leven een rechtskeuze heeft gemaakt voor het Nederlands erfrecht, hetgeen de Regeling toestaat. Deze rechtskeuze kan worden gemaakt in een (Spaans) testament. Indien in uw huidige testament die rechtskeuze ontbreekt, is daardoor de inhoud van het testament feitelijk niet uitvoerbaar, omdat het Spaans erfrecht, dat dan van toepassing zou zijn, verplicht de nalatenschap te verdelen onder bepaalde familieleden (broers, zusters, neven en nichten). Indien dit in strijd is met wat op dit moment de inhoud van uw Spaanse testament is, adviseren wij u opnieuw een Spaans testament op te stellen.
De andere mogelijkheid is, dat hij bij zijn leven een rechtskeuze heeft gemaakt voor het Nederlands erfrecht, hetgeen de Regeling toestaat. Deze rechtskeuze kan worden gemaakt in een (Spaans) testament. Indien in uw huidige testament die rechtskeuze ontbreekt, is daardoor de inhoud van het testament feitelijk niet uitvoerbaar, omdat het Spaans erfrecht, dat dan van toepassing zou zijn, verplicht de nalatenschap te verdelen onder bepaalde familieleden (broers, zusters, neven en nichten). Indien dit in strijd is met wat op dit moment de inhoud van uw Spaanse testament is, adviseren wij u opnieuw een Spaans testament op te stellen.
De andere mogelijkheid is, dat hij bij zijn leven een rechtskeuze heeft gemaakt voor het Nederlands erfrecht, hetgeen de Regeling toestaat. Deze rechtskeuze kan worden gemaakt in een (Spaans) testament. Indien in uw huidige testament die rechtskeuze ontbreekt, is daardoor de inhoud van het testament feitelijk niet uitvoerbaar, omdat het Spaans erfrecht, dat dan van toepassing zou zijn, verplicht de nalatenschap te verdelen onder bepaalde familieleden (broers, zusters, neven en nichten). Indien dit in strijd is met wat op dit moment de inhoud van uw Spaanse testament is, adviseren wij u opnieuw een Spaans testament op te stellen.
De andere mogelijkheid is, dat hij bij zijn leven een rechtskeuze heeft gemaakt voor het Nederlands erfrecht, hetgeen de Regeling toestaat. Deze rechtskeuze kan worden gemaakt in een (Spaans) testament. Indien in uw huidige testament die rechtskeuze ontbreekt, is daardoor de inhoud van het testament feitelijk niet uitvoerbaar, omdat het Spaans erfrecht, dat dan van toepassing zou zijn, verplicht de nalatenschap te verdelen onder bepaalde familieleden (broers, zusters, neven en nichten). Indien dit in strijd is met wat op dit moment de inhoud van uw Spaanse testament is, adviseren wij u opnieuw een Spaans testament op te stellen.

De andere mogelijkheid is, dat hij bij zijn leven een rechtskeuze heeft gemaakt voor het Nederlands erfrecht, hetgeen de Regeling toestaat. Deze rechtskeuze kan worden gemaakt in een (Spaans) testament. Indien in uw huidige testament die rechtskeuze ontbreekt, is daardoor de inhoud van het testament feitelijk niet uitvoerbaar, omdat het Spaans erfrecht, dat dan van toepassing zou zijn, verplicht de nalatenschap te verdelen onder bepaalde familieleden (broers, zusters, neven en nichten). Indien dit in strijd is met wat op dit moment de inhoud van uw Spaanse testament is, adviseren wij u een nieuw Spaans testament op te stellen.

Deze regeling is van toepassing op alle sterfgevallen vanaf 17 augustus 2015. 

Vragen? Bel met Hans of Marieke: 0034 96 679 6292.


Testament aanvragen? Download het aanvraagformulier, vul het in en mail het naar [email protected] of fax het naar 0034 96 679 6292.

Download hier het testament invulformulier